Laserbädd

Laserbed

Projektet med vår #kinalaser går långsamt men stadigt framåt. Med vår apparat är laserstrålens fokuspunkt fast. Eftersom materialtjockleken varierar behöver man kunna justera höjden på underlaget (laserbädden). Ursprungligen gjordes detta med en klumpig och oprecis mekanism. Vi bestämde oss därför för att bygga om den och det har blivit ett omfattande projekt. För några veckor sedan blev vi dock äntligen klara med en laserbädd där höjden (och därmed laserstrålens fokus) kan justeras elektroniskt med en stegmotor och remdrivna gängstavar. Igår kväll anslöt vi stegmotorn till styrkortet och kunde till vår lättnad konstatera att konstruktionen fungerade.

Som framgår av bilderna nedan är detta inte någon byggsats utan ett hemmabygge där hela maskinparken med metallbandsåg, -svarv och -fräs kom till användning för att framställa ram, infästningar för gängstav, osv. Bottenramen med stegmotor och rem kommer placeras på laserns undersida utom räckhåll för laserstrålen och nedfallande spill.

Pär Hansson är geniet bakom konstruktionen och framställandet, jag har som vanligt bara hantlangat och hejat på.

2

På gängstaven löper fyra muttrar som infästs mot ramen genom fyra frästa aluminiumdelar. Till vänster ses delen monterad på aluminiumramen med mutter infälld i hålet. Till höger samma typ av del, vänd upp och ned. Muttrarna är svarvade för att precis passa i hålet i infästningen. Fördjupningen i aluminiumdelen låser muttern så att den inte roterar med gängstaven utan i stället lyfter eller sänker ramen vid drift av stegmotorn går.

1
Från undersidan synliggörs konstruktionen med remdriften. Stegmotorn kan skjutas i sidled för att spänna remmen. När motorn går roterar gängstaven så att muttrarna lyfter eller sänker ramen. Gängstigningen på gängstavens stigning är 1,5 mm per varv. Med en motor som gör 200 steg per rotation går det i teorin alltså att åstadkomma justeringar om ±0,0075 mm i höjdled. Även om resten av konstruktionen inte riktigt håller den precisionen så är detta en stor förbättring.

Härnäst ska allt installeras i kabinettet.