#Kinalaser

laserLaserskärare är fantastiska. Tyvärr är de dyra och det har därför tidigare inte varit realistiskt att kunna köpa en. På senare år har det dock börjat dyka upp billiga Kinatillverkade maskiner på Ebay och för ett drygt år sedan gjorde jag och min kompis Pär slag i saken och köpte en löjligt billig 40W Kina-laser.

Man får som bekant vad man betalar för. Allt fungerade men både hård- och mjukvaran lämnade mycket övrigt att önska. Lyckligtvis är Pär dock ett tekniskt geni så vi satte igång med att bygga om maskinen för att göra den riktigt användbar. Pär bytte styrkort och stegmotorstyrning. Dessutom skrev han ett nytt styrprogram och algoritmer för att konvertera från .ai eller .pdf till G-code som lasern kan tolka. För att förbättra utsuget av rökgaserna installerades en ny extern fläkt.

Det som nu återstår är ett ny bädd med elektronisk höjdjustering för finjustering av laserfokus. Därefter ska vi ta oss an vattenkylningen av koldioxidlasern. Slutligen ska vi försöka förbättra konstruktionen för utblåset. Och när det är klart ska vi nog bygga ett större kabinett. Och så vidare.

Som framgår är vi fortfarande inte riktigt klara med bygget men maskinen är nu brukbar. Eftersom vi båda är heltidsarbetande småbarnsföräldrar med flera andra sidoprojekt går arbetet långsamt framåt. Jag kommer att beskriva processen här och på instagram under taggen #kinalaser.